hymnal-468126_640

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób o różnym wieku. Pochodzimy z różnych części Polski. Zamieszkujemy obecnie w Liverpoolu. Tutaj prowadzimy swoje codzienne życie. Jedni pracują, inni się uczą, jeszcze inni doglądają w domu małe dzieci. Każdy z nas jest różny, z innym doświadczeniem i bagażem życiowym, o różnych poglądach i zamiłowaniach. Pomimo, spotkaliśmy się tutaj na obczyźnie i znaleźliśmy ten wspólny mianownik, który nas ciągle łączy.

Miłość do Boga i Jego uwielbienie poprzez muzykę i śpiew

Dzięki darom i zdolnościom, które otrzymaliśmy od Stwórcy, z większym lub mniejszym doświadczeniem i wykształceniem muzycznym, spotykamy sie w każdą niedzielę by uwielbiać Boga uzupełniając Eucharystię Świętą śpiewem i muzyką. Spotykamy się poza codziennymi obowiązkami na próby muzyczne, ktore nie mniej niż Niedzielna Eucharystia są wypełnione uwielbieniem i obecnością Ducha Świętego, który nas złączył i prowadzi.

Nasz cel

Naszym celem jest służenie Bogu i uwielbienie Go przez śpiew. Aczkolwiek nie dążymy do perfekcjonizmu ani do poziomu mistrzowskiego. Wkładamy wiele pracy, wysiłku i miłości w to co robimy. Staramy się wszystyko robić najlepiej jak potrafimy. Szukamy przykładów u innych bardziej doświadczonych. Ciągle się rozwijamy i doskonalimy to co mamy już zrobione. Lecz wszystko co dla nas jest najważniejsze, to wspólnota muzyczna, którą dzięki łasce Pana tworzymy.

Nasze pragnienia

Każde spotkanie rozpoczynamy modlitwą – pragniemy by Duch święty nas prowadził (podawał pomysły). Chcemy, by w tym co robimy Bóg zajmował pierwsze i najważniejsze miejsce. Pragniemy, by to co robimy dla Boga przyczyniałoby sie w jakiś sposób i dla tych którzy nas słuchają. Byśmy mogli naszym śpiewem i myzyką przybliżyć Boga i Jego nieskończoną miłość, do tych którzy jej tak bardzo pragną.

Wyślij formularz poniżej aby dowiedzieć się więcej lub dołączyć do nas.