Zrozumienie, że Kościół jest wspólnotą wiernych jest niezwykle ważne dla chrześcijan. Wspólnota Kościoła jest to zgromadzenie ludzi wszystkich narodów o charakterze religijnym, którzy wierzą w Boga Ojca i oddają Mu cześć.

Są cztery podstawowe cechy wspólnoty Kościoła, które ustanowione zostało w nicejsko-konstantynopolskim wyznaniu wiary: jedność, świętość, powszechność i apostolskość – słowa modlitwy brzmią: „Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”.

Bóg Ojciec w zamyśle swej mądrości i dobroci stworzył świat oraz postanowił podnieść ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym, do którego powołuje wszystkich ludzi poprzez swego Syna – wierzących Jezusa Chrystusa powołał w Kościół święty.

Rodzina Boża konstytuuje się i urzeczywistnia stopniowo poprzez kolejne etapy ludzkiej historii według postanowień Boga: Kościół zapowiedziany w swym kształcie od początku świata, przygotowany w historii narodu izraelskiego i w Starym Przymierzu, założony w „czasach ostatecznych”, został ukazany przez wylanie Ducha Świętego, a swe wypełnienie osiągnie w chwale na końcu wieków.

Świat został stworzony ze względu względu na wspólnotę Kościoła, czyli komunię, którą realizuje się przez „zwołanie” ludzi w Chrystusie. Kościół to cel wszystkich rzeczy. Wspólnotę zapoczątkował Jezus, głosząc ludziom dobrą nowinę, czyli nadejście Królestwa Bożego, które obiecane było w Piśmie Świętym.

Dla wypełnienia woli Ojca Jezus zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi, a jest nim wspólnota Kościoła. Jezus nadał jej strukturę, która będzie trwała aż do wypełnienia Królestwa. Poprzez zesłanie przez Boga Ducha Świętego Kościół wciąż się uświęcał, by wierzący mieli przez Chrystusa dostęp do Boga. Kościół jako zwołanie wszystkich ludzi do zbawienia w swej naturze jest misyjny, czyli posłany przez Jezusa do wszystkich narodów, aby je czynić uczniami.

By wspólnota mogła spełniać swe posłanie, Duch Święty zsyła jej rozmaite dary hierarchiczne, charyzmaty i za ich sprawą nią kieruje. Kościół wyposażony w dary Założyciela, wiernie zachowujący Jego przykazania miłości, pokory, wyrzeczenia, otrzymał posłanie głoszenia Królestwa Chrystusa i stanowi jego zalążek na ziemi.