Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to więc sakrament posługi apostolskiej. Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiteriat i diakonat.(KKK, 1536)

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili.    ( J 15,16)

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2) – W słowach tych, Pan Jezus prosi nas byśmy modlili się o liczne i święte powołania kapłańskie.  Jest to też prośba o modlitwę za już powołanych by wytrwali w łasce.

Z naszej Parafii do kapłaństwa przygotowuje się obecnie jeden kandydat, który rozpoczął w roku 2013 formację u Księży Jezuitów (Towarzystwo Jezusowe). Jest to  Daniel Benikas urodzony 18 czerwca 1989 r. w Gdańsku. Od 2009 roku mieszkał i uczył się w Liverpool. O swoim powołaniu mówi: “Jako młodzieniec, tuż po pierwszej komunii, wstąpiłem do liturgicznej służby ołtarza przy parafii pw. Św. Wojciecha w Gdańsku – Świbnie, gdzie moja wiara się kształtowała i dojrzewała.

Pierwsza myśl o powołaniu pojawiła się w szkole średniej lecz w tamtym okresie myśl o powołaniu nie była wystarczająco silna bym mógł za nią pójść. Moje powołanie jest związane z moją drogą powrotną do Boga. Życie na obczyźnie nie jest łatwe zwłaszcza gdy jest się w nowym środowisku, wśród nowych znajomych, z ograniczeniami językowymi i problemami w relacjach z rodziną. Jest takie powiedzenie: „Jak trwoga to do Boga”, w moim przypadku było bardzo podobnie.

W chwili wielkiego kryzysu zwróciłem się do Boga za pośrednictwem Maryi. Szczególnie upodobałem sobie modlitwę różańcową. Modliłem się aby Bóg poprowadził mnie Swoją drogą. W niecałe trzy miesiące od tego momentu znalazłem się w Gdyni u oo. jezuitów na rekolekcjach: „Rozeznanie drogi życia”. To na tych trzydniowych rekolekcjach podjąłem decyzję by wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Co do pytania, dlaczego wybrałem akurat Towarzystwo Jezusowe? Odpowiem bardzo krótko, wierzę głęboko, że to Maryja mnie do nich przyprowadziła.”

Do poczytania: