Co to jest „Gift Aid”?

„Gift Aid” jest formą dodatkowej pomocy ze strony Urzędu Podatkowego tego kraju dla wszystkich organizacji charytatywnych (Charity) w Zjednoczonym Królestwie.

Na czym polega pomoc otrzymana z „Gift Aid”?

Brytyjski Urząd Podatkowy z wypracowanego przez nas podatku dodaje 25 pensów do każdego złożonego funta.

Jakie instytucje mają prawo prosić o podpisanie Deklaracji „Gift Aid”?

Wszystkie organizacje charytatywne /Charity/ w Zjednoczonym Królestwie. Kościół Katolicki w UK, w tym Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii, prowadzą swą działalność religijną jako ‘Charity’, dlatego mogą przyjmować od wiernych, którzy płacą podatek Deklarację „Gift Aid”. Osoba podpisująca tę Deklarację wyraża zgodę, aby Urząd Podatkowy tego kraju dodał pod koniec roku do ofiarowanej sumy 25% z podatku, który Państwo już pobrało od podatnika. Dla przykładu: Jeśli ktoś w ciągu całego roku złożył na Parafię dar £40.00 to pod koniec roku Urząd Podatkowy przekaże dodatkowe £10.00 na Konto Parafialne. W ten sposób Parafianin ofiarował w ciągu roku £40.00 + £10.00 = £50.00.

Czy swój dar na potrzeby Parafii muszę przekazywać regularnie każdego tygodnia?

Nie ma znaczenia czy dar został przekazany jednorazowo w ciągu roku, okazjonalnie, raz w miesiącu, czy każdego tygodnia.

Kto może podpisać Deklarację GIFT AID?

Każdy, kto płaci podatek dochodowy w Zjednoczonym Królestwie /UK Income Tax/, zarówno rezydent UK, jak i osoba czasowo pracująca i przebywające w Wielkiej Brytanii. Zachęcamy Parafian i przyjaciół do włączenia się w to dzieło. Stanowi ono dodatkową pomoc materialną dla naszej Parafii. Deklarację „Gift Aid” podpisało w Parafii już ponad 200 osób.

Gdzie mogę otrzymać formularz Deklaracji „GIFT AID” i jaka jest jego treść?

Formularz otrzymasz u ks. Proboszcza.

Co zrobić po podpisaniu Deklaracji „GIFT AID”?

Deklarację należy przekazać ks. Proboszczowi i wówczas otrzymasz swój numer w Parafialnej Księdze Gift Aid. Numer ten należy wpisać w lewym górnym rogu na każdej kopercie. Umożliwia to rozpoznanie i zapisanie, kto jest ofiarodawcą tego daru.

Jeśli nie planuję podpisać Deklaracji, czy jest jakaś inna forma przekazania mojego daru, by odzyskać od Urzędu dodatkowe 25% jako „GIFT AID”?

Tak, ale za każdym razem trzeba wypełnić całą treść podaną na kopercie, tzn imię nazwisko, adres, kod pocztowy, data i podpis. Ta podpisana koperta jest wówczas jednorazową deklarację. Podpisanie natomiast formularza Deklaracji umożliwia wpisanie tylko Twojego numeru, pod którym jesteś wpisany w Parafialnej Księdze „Gift Aid”.

Czy można podpisać Deklarację „GIFT AID” dla kilku Charity jednocześnie?

Tak – pod jednym warunkiem – że podatku zapłaconego dla Urzędu wystarczy na dodatkowe 25% dla każdego podpisanego Charity. Dla przykładu: Rocznego podatku płacę £250.00, podpisałem Deklarację „Gift Aid” dla 4 różnych Charity, w tym dla naszej Parafii. Ofiarowałem na rzecz każdego Charity po £100.00 w ciągu roku. Każda z tych Charity prosi Urząd o dodatkowe 25%. Urząd wypłaca im po £25.00, co stanowi sumę £100.00. Z mojego podatku zostało jeszcze dla Skarbu Państwa £150.00. Gdybym natomiast wypracował tylko £80.00 podatku rocznie, nie mógłbym podpisać czwartej Deklaracji, gdyż Urząd Podatkowy nie miałby z czego dodać tych należnych 25%.

Czy podpisując dzisiaj Deklarację „GIFT AID” nasza Parafia może prosić Urząd Podatkowy o dodatkowe 25% za ubiegłe lata?

Tak, podpisana dzisiaj Deklaracja daje Parafii prawo do dodatkowych 25% za okres wcześniejszych 4 lat, nawet jeśli Parafia nie ma śladu złożonego daru w postaci kopert. Nasze słowne szczere oświadczenie o wielkości złożonego dary na Parafię przez ostatnie 4 lata jest wystarczającą podstawą do wypłacenia dodatkowych 25% przez Urząd Podatkowy. Dla przykładu: dzisiaj podpisałem Deklarację, wówczas Urząd doda 25% także do daru, jaki złożyłem w ubiegłych czterech latach.  

Czy wszystkie ofiary składane w kościele mogą być traktowane jako „GIFT AID”?

Aby ofiara złożona na Parafię mogła być traktowana jako “Gift Aid”, muszą być spełnione trzy warunki:

  1. Ofiarodawca uprzednio podpisuje Deklarację GIFT AID. Treść na formularzu powyżej.
  2. Ofiarodawca płaci podatek w Zjednoczonym Królestwie.
  3. Zwrot podatku, o który ubiega się Parafia, nie przekracza podatku zapłaconego w danym roku przez ofiarodawcę.

Nie podlegają Deklaracji „Gift Aid” ofiary, które składamy z okazji zamawianej Mszy św., chrztu, ślubu czy pogrzebu. Dar ten jest bezpośrednio przekazany dla kapłana.

Więcej informacji na temat „Gift Aid” można znaleźć na oficjalnej stronie Rządu Zjednoczonego Królestwa:

http://www.hmrc.gov.uk/charities/gift_aid/basics.htm
http://www.hmrc.gov.uk/charities/gift_aid/
http://www.hmrc.gov.uk/charities/

lub skontakuj się poprzez formę w zakładce „Kontakt”

Wszystkim, którzy wspierają finansowo naszą Parafię,
szczególnie osobom, które podpisały „GIFT AID” 
ks. Proboszcz i Rada Administracyjna
składają serdeczne podziękowanie.