Biuletyn

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 26 listopada 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś ostatnia niedziela roku liturgicznego, w którą obchodzimy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W dniu dzisiejszym na prośbę papieża Franciszka młodzież gromadzi się, aby obchodzić Światowy Dzień Młodzieży. Ogarnijmy ludzi młodych serdeczną modlitwą, aby wzrastali w wierze, nadziei i miłości oraz zawsze żyli w bliskości Chrystusa.

2. Dzisiejszy dzień to także święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Akcja Katolicka propaguje wartości chrześcijańskie w życiu społecznym. Zadaniem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych postaw wśród młodych katolików. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich zrzeszonych w tych wspólnotach. 

3. Po Mszy Świętej o godz. (…) wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za odmówienie tego aktu dzisiaj można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

7. Zmarłych, których imiona wypisaliśmy na kartkach wypominkowych, polecamy Bogu codziennie w podczas Mszy Świętej oraz w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Niech wstawiennicza modlitwa Kościoła wyjedna im przebaczenie grzechów i pomoże osiągnąć szczęście wieczne. 

8. W najbliższą niedzielę przypada pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczniemy czas radosnego oczekiwania i przygotowania na spotkanie z Panem. Najpierw na powtórne przyjście Chrystusa na kończy czasów, a także na świętowanie pierwszego przyjścia Pana na ziemię. 

9. Wszystkim jubilatom i solenizantom życzymy obfitości Bożych darów oraz szczególnej opieki Matki Najświętszej.   

Zapraszamy do włączenia się w działalność naszych parafialnych wspólnot, w których można pogłębiać swoją formację duchową i służyć innym. W naszej parafii działają: LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA, MĘŻCZYŹNI św. JÓZEFA – GRUPA FORMACYJNA DLA MĘŻCZYZN, KOŚCIÓŁ DOMOWY – formacyjne spotkania dla rodzin, ŹYWY RÓŻANIEC, BETANIA – WSPÓLNOTA MODLITEWNA w Warrington Odnowy w Duchu Świętym, ZESPÓŁ MUZYCZNY DOROŚLI, NEW PASTORAL NET (domowe spotkania ewangelizacyjne) oraz AKCJA CHARYTATYWNA  – członkowie tej grupy wspierają bezdomnych i biednych na ulicach miasta. 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – 26 listopad spotkanie po Mszy Świętej.

 

WYPOMINKI – przez cały miesiąc listopad.

Przed nami miesiąc Listopad – szczególny czas modlitw za zmarłych. Zgodnie z tradycją zachęcamy do wypisywania „Wypominek”. Karty wypominkowe z tyłu kościoła. 

Bóg zapłać za składane ofiary.

 

 

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM (adresy):

Northwich (N), 107 London Road, Northwich, CW9 8AT

Liverpool (L), St. Patrick Church, Park Place, Liverpool, L8 5UX

Warrington (W), St Stephen Church, 101 Sandy Ln, Warrington WA2 9HS (parking za kościołem)

 

 

GODZINY MSZY ŚWIĘTEJ I INTENCJE MSZALNE

25/26.2023 JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, uroczystość

II Taca na seminarium duchowne

N: sob., g. 18.00: dziękczynna za otrzymane łaski oraz dar zdrowia dla mamy

N: g. 09.30: śp. Józef Bednarz, 24 rocznica śmierci

L: g. 12.30: o światło Ducha Świętego dla kapłanów

W: g. 15.00: śp. Andrzej Suwalski, sp. Zbigniew, Wacław Suwik 1 rocznica śmierci

 

P., g. 9.15: o laskę zdrowia dla córki i dar wiary dla wątpiących

 

Ś., g. 9.15: w intencji Lilianny Oliwi z okazji przyjęcia  chrztu świętego

C, g. 9.15: w intencji ks. Marka

Pt., N.: g. 9.15: za dusze w czyśćcu cierpiące

     L., g. 18.30: w intencji Alicji i Aleksandry z okazji urodzin

Po mszy spotkanie dla grupy I Komunii Świętej

 

02/03 grudnia, I niedziela Adwentu

N: sob., g. 18.00: za dusze w czyśćcu cierpiące (D)

N: g. 09.30: śp. Luba Lisowska

L: g. 12.30: w intencji Jana okazji 33 rocznicy urodzin, Marcina i Mikołaja z okazji 24

 rocznicy urodzin

W: g. 15.00: śp. Halina Machura, sp. Laura Maciuba 

 

INTENCJE MSZALNE: zachęcam do zamawiania intencji Mszy Świętej, które są sprawowane każdego dnia w naszych kościołach! 

SPRAWY FINANSOWE: Drodzy Parafianie, nasza parafia utrzymuje się głównie ze zbieranej tacy w czasie niedzielnej Mszy Świętej. Czy finansowo przetrwamy zależy tylko od Was Drodzy Parafianie. Z tej też racji zachęcam i przypominam, że każdy może wspierać naszą Wspólnotę Parafialną przez składanie dobrowolnej ofiary do puszki w kościele, czy też za pomocą przelewu bankowego. Poniżej podaję numery konta – jeśli ktoś zechce zatroszczyć się o finansowe przetrwanie Naszej Parafii. 

DANE BANKOWE WSPÓLNOTY:

PCM NORTHWICH I WARRINGTON: SORT CODE: 30-94-57, ACC: 00622172

PCM LIVERPOOL: SORT CODE:30-94-57, ACCOUNT NUMBER: 00621397 

Ps. Bardzo proszę, jeśli przekazujemy ofiarę za Msze Świętą (intencje) to proszę wpisać cel: intencja. W innym przypadku proszę wpisać: taca, składka, giftaid. To ułatwi przygotowanie parafialnego rozliczenia.  Wszystkim osobom, które wspierają finansowo naszą Wspólnotę parafialną składam serdeczne Bóg zapłać. 

 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ PARAFII: Każdy wierzący katolik należy do jakiejś parafii. Polacy przybywający do Anglii tracą oficjalną przynależność do swojej rodzinnej parafii w Polsce. W Anglii stają się członkami Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej po wcześniejszym zapisie . Tę przynależność do LPMK wypada oficjalnie potwierdzić poprzez wypełnienie formularza „zapis do parafii” – dostępny u księdza.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Narzeczeni, którzy przebywają na terenie Anglii lub Walii ponad pół roku, mają obowiązek spisania dokumentów ślubnych tutaj na miejscu bo tutaj jest ich aktualna parafia.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI –  proszę o indywidualny kontakt 

SAKRAMENT CHRZTU SWIĘTEGO – proszę o przyjście z aktem urodzenia dziecka

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – zazwyczaj przed Mszą Świętą

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – osoby zainteresowane proszę o kontakt

INICJATYWY I GRUPY działające w parafii:

MĘŻCZYŹNI św. JÓZEFA – GRUPA FORMACYJNA DLA MĘŻCZYZN

KOŚCIÓŁ DOMOWY – formacyjne spotkania dla rodzin

ŹYWY RÓŻANIEC 

BETANIA – WSPÓLNOTA MODLITEWNA w Warrington Odnowy w Duchu Świętym. Kilka osób udziela się na rzecz ubogich i bezdomnych. Wspólnota otwarta na wszystkich, którzy pragną rozwijać w sobie ducha modlitwy. 

ZESPÓŁ MUZYCZNY DOROŚLI  oraz Dzieci (próby piatki po Mszy świętej).

NEW PASTORAL NET.net: domowe spotkania ewangelizacyjne. NewPastoral dostarczy wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia udanych spotkań. strona: https://newpastoral.net/

AKCJA CHARYTATYWNA  – członkowie tej grupy wspierają bezdomnych i biednych na ulicach miasta w soboty

szczęść Boże ks. Grzegorz

07704265920