Biuletyn

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY  21 kwietnia 2024

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W Ewangelii czwartej już Niedzieli Wielkanocy słyszymy, jak Pan Jezus porównuje się do pasterza miłującego i troszczącego się o owce. Dlatego  niedzielę nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza, przypada w nią Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się, by nie brakowało gorliwości i apostolskiego zapału wśród kapłanów i osób zakonnych oraz o to, by nie zabrakło robotników w Winnicy Pana. Prosimy o modlitwę za powołanych i o święte powołania do służby Bożej.

2. We wtorek obchodzić będziemy uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa, męczennika i patrona Polski. Znajdźmy w codziennym zabieganiu czas na spotkanie z Chrystusem we Mszy Świętej i na modlitwę w intencji naszej umiłowanej ojczyzny.

3. W czwartek przypada święto Świętego Marka Ewangelisty, które jest tradycyjnym dniem modlitwy o urodzaje. Chociaż specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące przypadają w szóstym tygodniu okresu paschalnego, chciejmy w codziennej, osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby one przyniosły obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.

4. Za tydzień – w ostatnią niedzielę kwietnia będziemy przeżywać Ogólnopolską Niedzielę Modlitw za Kierowców. Niech nasza modlitwa zaowocuje rozwagą, większym rozsądkiem i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży. Poświęcimy również i nasze pojazdy..

5. Solenizantom i Jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i zapewniamy o modlitewnej pamięci. Modlitwą otaczamy również tych Parafian, którzy odeszli w ostatnim czasie do wieczności, jak i ich rodziny.

MSZE ŚWIĘTE W JĘZYKU POLSKIM (adresy):

Northwich (N), 107 London Road, CW9 8AT

Liverpool (L), St. Patrick Church, Park Place, L8 5UX

Warrington (W), St Stephen Church, 101 Sandy Ln, WA2 9HS (parking za kościołem). 

 

NORTHWICH: 28.04. „JAJKO PARAFIALNE” prosimy o zapisy u pani Jadzi.  

 

 

 

 

GODZINY MSZY ŚWIĘTEJ I INTENCJE MSZALNE

20/21 4 Niedziela Wielkanocy – Niedziela Dobrego Pasterza

II taca tradycyjnie na utrzymanie Seminarium Duchownego

N., Sob.. g. 18.00: śp. Teresa i Ludwik Płoszczyca i zmarłych z rodziny

N.  g. 09.30: o Boże miłosierdzie dla zatwardziałych grzeszników

L., g. 12.30: śp. Kazimierz Występek o spokój duszy

W., g. 15.00: W intencji członków wspólnoty „Betania” i ich rodzin oraz przyjaciół 

rodziny dziękując Bogu za dar ich życia, życzliwość i radość jaką niosą 

innym. Prosząc dla nich o wszelkie potrzebne łaski, by Dobry Bóg im 

błogosławił, Duch Święty prowadził ścieżkami ich życia, a Maryja otaczała

płaszczem swej opieki. 

MP: śp. Stanisława Teresa & śp. Maria Teresa

P., g. 9.15: w intencji Jurka Butrynowicza z okazji 53 rocznicy urodzin

W., g. 9.15: za dusze w czyśćcu cierpiące (9)

Ś., g. 9.15: śp. Stanisława Teresa & śp. Maria Teresa

C., g. 9.15: o wszelkie potrzebne łaski dla ks. Stanisława 

P.: N., g. 9.15: za głodujących i bezrobotnych

    L., g. 18.30: za modlących się za duszami w czyśćcu cierpiącymi (10)

 

27/28 5 Niedziela Wielkanocy  Niedziela Modlitw za Kierowców

N., Sob. g. 18.00: o pokój na Ukrainie 

N.  g. 09.30:

L., g. 12.30: śp. Anna i Marek Trojanowscy

W., g. 15.00: śp. Igor Szałapski, 1 rocznica śmierci

 

INTENCJE MSZALNE: zachęcam do zamawiania intencji Mszy Świętej, które są sprawowane każdego dnia w naszych kościołach! 

 

SPRAWY FINANSOWE: Drodzy Parafianie, nasza parafia utrzymuje się głównie ze zbieranej tacy w czasie niedzielnej Mszy Świętej. Czy finansowo przetrwamy zależy tylko od Was Drodzy Parafianie. Z tej też racji zachęcam i przypominam, że każdy może wspierać naszą Wspólnotę Parafialną przez składanie dobrowolnej ofiary do puszki w kościele, czy też za pomocą przelewu bankowego. Poniżej podaję numery konta – jeśli ktoś zechce zatroszczyć się o finansowe przetrwanie Naszej Parafii. 

DANE BANKOWE WSPÓLNOTY:

PCM NORTHWICH I WARRINGTON: SORT CODE: 30-94-57, ACC: 00622172

PCM LIVERPOOL: SORT CODE:30-94-57, ACCOUNT NUMBER: 00621397 

Ps. Bardzo proszę, jeśli przekazujemy ofiarę za Msze Świętą (intencje) to proszę wpisać cel: intencja. W innym przypadku proszę wpisać: taca, składka, giftaid. To ułatwi przygotowanie parafialnego rozliczenia.  Wszystkim osobom, które wspierają finansowo naszą Wspólnotę parafialną składam serdeczne Bóg zapłać. 

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

PRZYNALEŻNOŚĆ DO POLSKIEJ PARAFII: Każdy wierzący katolik należy do jakiejś parafii. Polacy przybywający do Anglii tracą oficjalną przynależność do swojej rodzinnej parafii w Polsce. W Anglii stają się członkami Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej po wcześniejszym zapisie . Tę przynależność do LPMK wypada oficjalnie potwierdzić poprzez wypełnienie formularza „zapis do parafii” – dostępny u księdza.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Narzeczeni, którzy przebywają na terenie Anglii lub Walii ponad pół roku, mają obowiązek spisania dokumentów ślubnych tutaj na miejscu bo tutaj jest ich aktualna parafia.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI –  proszę o indywidualny kontakt 

SAKRAMENT CHRZTU SWIĘTEGO – proszę o przyjście z aktem urodzenia dziecka

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – zazwyczaj przed Mszą Świętą

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – osoby zainteresowane proszę o kontakt

INICJATYWY I GRUPY działające w parafii:

MĘŻCZYŹNI św. JÓZEFA – GRUPA FORMACYJNA DLA MĘŻCZYZN

KOŚCIÓŁ DOMOWY – formacyjne spotkania dla rodzin

ŹYWY RÓŻANIEC 

BETANIA – WSPÓLNOTA MODLITEWNA w Warrington Odnowy w Duchu Świętym. Kilka osób udziela się na rzecz ubogich i bezdomnych. Wspólnota otwarta na wszystkich, którzy pragną rozwijać w sobie ducha modlitwy. 

ZESPÓŁ MUZYCZNY DOROŚLI  oraz Dzieci (próby piatki po Mszy świętej).

NEW PASTORAL NET.net: domowe spotkania ewangelizacyjne. NewPastoral dostarczy wszystkie materiały potrzebne do przeprowadzenia udanych spotkań. strona: https://newpastoral.net/

AKCJA CHARYTATYWNA  – członkowie tej grupy wspierają bezdomnych i biednych na ulicach miasta w soboty

szczęść Boże ks. Grzegorz

07704265920