Formularze

Poniżej znajdują się wersje elektroniczne (PDF) formularzy gotowe do pobrania i wydrukowania oraz informarcje o zapisie do parafii oraz wymaganych dokumentów do uczestnictwa w Sakramentach.

ZAPIS DO PARAFII:  Każdy ochrzczony winien przynależeć do określonej wspólnoty parafialnej. Z tego też powodu parafianinem stajemy się poprzez jasno wyrażoną deklarację tj. wypełnienie karty zgłoszenia do Parafii siebie i swoich bliskich, mieszkających pod tym samym adresem. Konieczność zapisu wynika ze struktury naszej Parafii, która jest Parafią personalną, a nie terytorialną. Wszystkie osoby, które mieszkają poza terenem swojej dotychczasowej Parafii przez okres dłuższy niż trzy miesiące, powinny znaleźć sobie nową Parafię, z którą będą związani. Przypominam, że aby uzyskać jakiekolwiek zaświadczenie z kancelarii parafialnej potrzeba BYĆ ZAPISANYM DO PARAFII I PRAKTYKUJĄCYM (PRZYNAJMNIEJ OD MIESIĄCA) KATOLIKIEM. To samo odnosi się do rozpoczęcia przygotowań do sakramentów: chrztu, I Komunii św., bierzmowania i ślubu.

KATECHEZY SAKRAMENTALNE

SAKRAMENT CHRZTU:

W naszym kościele zasadniczo mogą być ochrzczone dzieci, których rodzice należą formalnie do naszej parafii, wspólnoty parafialnej. W pozostałych przypadkach konieczne jest zezwolenie własnego proboszcza. 

– zapis do parafii

– Należy w miarę wcześniej skontaktować się z duszpasterzem

– prosimy, aby data uroczystości została ustalona przed rozpoczęciem wszelkich działań dotyczących: zapraszania rodziców chrzestnych, gości, kupowania biletów bądź rezerwowania sali na przyjęcie. 

– wziąć udział w katechezie przed chrztem. data i godzina zostanie wyznaczona podczas umówienia daty chrztu – Katechezy w kościele św. Patryka po wcześniejszym ogłoszeniu

Podczas zgłoszenia dziecka należy dostarczyć poniższe dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka

– Zaświadczenie, że rodzice chrzestni mogą pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA – I Komunia Święta:

Do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii przygotowujemy dzieci z rocznika 2011 lub starsze.

– zapis do parafii

– akt chrztu

– Wypełnione formularze oddajemy  duszpasterzowi.

– obowiązkowa obecność na Mszy Świętej dzieci i rodzicówO terminie spotkań poinformujemy w późniejszym terminie.  Wszelkie pytania, niejasności proszę pytać ks. proboszcza

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA – rocznik 2005 i starsze roczniki

 Jeśli chcesz przygotować się i przyjąć sakrament bierzmowania w naszej parafii:

– akt chrztu

– konieczny zapis do parafii.

– znajomość podstawowych modlitw i małego katechizmu

– Zapisy na formularzach zgłoszeniowych, które można odebrać w zakrystii lub u duszpasterza.

– harmonogram spotkań oraz datę samego sakramentu ustala duszpasterz na spotkaniach przygotowujących.

– przygotowanie obejmuje młodzież, która ukończyła w bieżącym roku przynajmniej 16. rok życia oraz dorosłe osoby.

– świadkiem bierzmowania może być praktykujący katolik, który już przyjął sakrament bierzmowania. Jego zadaniem jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.

 

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA – proszę pytać indywidualnie ks. Grzegorza

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI  – proszę pytać indywidualnie ks. Grzegorza

SAKRAMENT CHORYCH – proszę pytać indywidualnie ks. Grzegorza

PŚWIĘCENIE DOMU, itd., – proszę pytać indywidualnie ks. Grzegorza