Grupa 12 kroków

Wspólnoty metody 12 kroków w Liverpool
Anonimowi Alkoholicy – Grupa Liverpool
AA czyli Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy nie radzą sobie z piciem alkoholu. Są to ludzie w różnym wieku o różnych statusach społecznych oraz wyznaniach. Łączy nas wspólny problem jak przestać pić i poprawić jakość swojego życia, odnowić relacje z ludźmi oraz zacząć żyć szczęśliwie bez alkoholu .
Czy ten problem mnie dotyczy ? Sprawdz tutaj :
https:// www.deon.pl/inteligentne-zycie/poradniauzaleznienia/art,21,czy-jestes-alkoholikiem-zrob-test.html
Informacja o organizacji AA:
https :// www.deon.pl/inteligentne-zycie/poradniauzaleznienia/art,33,anonimowi-alkoholicy-instrukcja-obslugi.html
W celu uzyskania szczg ó łowych informacji o spotkaniach zadzwoń na :
0044 7402 396 984


Dorosłe Dzieci Alkoholików – Grupa Liverpool
DDA ( Dorosłe Dzieci Alkoholików ) lub DDD ( Doros ł e Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych ) to osoby dotkni ę te pi ę tnem dysfunkcji rodzinnej , kt ó ra odbiła sie negatywnie na ich doroslym ż yciu . Zapraszamy na g rup e działającą na bazie programu Dwunastu Kroków. Grupy DDA opierają się na założeniu, że ludziom z określonymi problemami najlepiej pomogą w zdrowieniu spotkania z osobami o podobnych trudnościach .
Informacja o organizacji DDA/DDD:
http://www.dda.pl /
W celu uzyskania szczg ó łowych informacji o spotkaniach napisz na :
acagrupaliverpool@onet.pl